1. Wstępny pomiar i wycena

2. Projekt mebli

3. Podpisanie umowy

4. Pomiar na potrzeby produkcji

5. Produkcja

6. Montaż